เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานข้อมูลวิธีการอบรม
บทแนะนำ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อบริการวิชาการสู่สังคม (ผู้ประสงค์เข้าอบรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
    1. ผู้ใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมได้
    2. ผู้ใช้บริการ แจ้งผลการสมัคร มาที่ e-mail : matta.si@spu.ac.th เพื่อกำหนดสิทธิ์ การเป็นสมาชิกจากทางผู้ดูแลเว็บไซต์ 

ข้อมูลวิธีการลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรม

    1. ลงทะเบียนเลือกรายวิชาเรียน " คลิก "
    2. ผู้ใช้บริการ แจ้งผลการสมัคร มาที่ e-mail : matta.si@spu.ac.th เพื่อรับรหัสยืนยัน ผ่านทาง e-mail ของท่าน จากทางผู้ดูแลเว็บไซต์
    3. เข้าสู่ระบบจัดการเรียนรู้ http://elearning.spu.ac.th (หลังจากยืนยัน)