เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน
   สมัครเรียน
   คู่มือการเรียนผ่านระบบออนไลน์
   สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานสเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


   
Hardware CPU : Pentium III 766 MHz ขึ้นไป
RAM : 512 M ขึ้นไป
Speaker On
Program Flash Player เวอร์ชั้น 10 ขึ้นไป
Browser : Firefox หรือ Internet Explorer version 7 ขึ้นไป